Vladimíra Dostálová

Vystudovala obor všeobecná sestra na 3. lékařské fakultě UK a následně obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizací na Fakultě humanitních studií UK. V současné době je doktorandkou oboru Studia dlouhověkosti rovněž na Fakultě humanitních studií UK. V rámci doktorského studia se stala hlavní řešitelkou projektu podpořeného Grantovou agenturou UK - Uspokojené a neuspokojené potřeby zvláště vulnerabilních pacientů vyššího věku v domácí a lůžkové péči - č. 760219. Cílem tohoto projektu je identifikovat potřeby pacientů jak v domácí tak lůžkové péči, včetně pacientů s demencí. V průběhu projektu řešitelský tým publikoval články v odborných zahraničních impaktovaných periodikách: The Needs of Older People Receiving Home Care: A Scoping Review; The needs of older patients in hospital care: a scoping review. Aktivně se podílí jako člen výzkumného týmu na mezinárodním projektu RECETAS - Re-imagining Environments for Connection and Engagement: Testing Actions for Social Prescribing in Natural Spaces. A byla součástí českého řešitelského týmu mezinárodního projektu SIDECAR - Skils in dementia care. Aktivně se účastní mezinárodních a národních vědeckých konferencí, kde prezentuje problematiku péče o lidi žijící v domácím prostředí včetně lidí žijících s demencí. Kromě jiného vzdělává pracovníky v pomáhajících profesích především v oblasti péče o seniory a v oblasti výzkumu.