CELLO

Centre of Expertise in Longevity and LOng-term Care

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO) je interdisciplinárním vědeckým a konzultačním pracovištěm při Fakultě humanitních studií Univezity Karlovy.

Zabývá se problematikou péče, dlouhověkosti, etiky péče a dis/ability a přispívá k jejich poznávání. Propojuje výzkum s praxí, zapojuje studenty, pečující, pracovnice, pracovníky, klientky a pacienty sociálních a zdravotních služeb.

Tým centra se podílí na vzdělávání odborníků v oblasti dlouhodobé péče, geriatrie a gerontologie a etiky péče. Přispívá k tvorbě politiky a veřejné diskusi v oblasti sociální a zdravotní péče.

CELLO je členem globální sítě výzkumných center Global Alliance of International Longevity Centres

Tým centra dlouhodobě spolupracuje s Gerontologickým centrem, Českou alzheimerovskou společností a Alzheimer Europe.


Kontakt

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče při Fakultě humanitních studií

Tel.: +420 286 883 676

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

iva.holmerova@fhs.cuni.cz