Odborné články a další texty

2021


??? - DOPLNIT


2020


??? - DOPLNIT


2019


https://link.springer.com/article/10.1007/s10433-018-0456-5
 • HOLMEROVÁ, I. BERÁNKOVÁ, A. ŠTEFFL, M. Farmakoterapie bolesti a její ovlivnění kognitivní poruchou v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem - výsledky české části DEMDATA Study. Bolest, 2019, 22 (1), 1-5. ISSN 1212-0634.

2018


 • BLÁHOVÁ, H., HOLMEROVÁ, I. Potřeby starších lidí v nemocniční péči - analýza výsledků review české literatury. Geriatrie a gerontologie, 2018, 7 (3), 113-116. ISSN 1805-4684.

 • DOSTÁLOVÁ, V., HOLMEROVÁ, I. Analýza vývoje počtu pacientů domácí zdravotní péče, hospitalizovaných pacientů a klientů pobytových zařízení sociálních služeb v letech 2000 - 2016. Geriatrie a gerontologie, 2018, 7 (3), 99-105. ISSN 1805-4684.
 • HOLMEROVÁ, I. Neuropsychiatrické symptomy demence a jejich management. Geriatrie a gerontologie, 2018, 7 (3), 110-112. ISSN 1805-4684.
 • HOLMEROVÁ, I. BAUMANOVÁ, M. Problematika bolesti u pacientů vyššího věku s kognitivní poruchou. Bolest, 2018, 21 (4), 141-143. ISSN 1212-0634.
 • SYNEK, M. Perfect etiquette. On diplomatically arguing with members. Medicine Anthropology Theory, 5 (1), 27 Apr 2018, 25-49; https://doi.org/10.17157/mat.5.1.500.

 • ŠTEFFL, M. BERÁNKOVÁ, A. HOLMEROVÁ, I. Preskripce antipsychotik v českých ústavních zařízeních sociálních služeb pro seniory - výsledky studie DEMDATA. Geriatrie a gerontologie, 2018, 7 (3), 106-109. ISSN 1805-4684.

 • WATCHMAN, K., JANICKI, M. P., UDELL, L., HOGAN, M., QUINN, S., BERÁNKOVÁ, A. Consensus statement of the International Summit on Intellectual Disability and Dementia on valuing the perspectives of persons with intellectual disability. Journal of Intellectual Disabilities, January 2018, 1-15. ISSN 1744-6309, DOI https://doi.org/10.1177/1744629517751817.


2017


 • AUER, S., LINSMAYER, E., BERÁNKOVÁ, A., PASCHER, P., FIRLINGER, B., PRISCHL, D., RATAJCZAK, P., SPAN, E., HOLMEROVÁ, I. DEMDATA: The Austrian-Czech institutional long term care project - design and protocol of a two-centre cross sectional study. BMC Health Services Research, 2017, 17 (1), nestránkováno. ISSN 1472-6963. DOI 10.1186/s12913-017-2244-x.

 • HOLMEROVÁ, I. Alois Alzheimer a Oskar Fischer - 110. výročí významných publikací o demenci. Geriatrie a gerontologie, 2017, 6 (3), 141-143. ISSN 1805-4684.

 • HOLMEROVÁ, I. Delirium - nové poznatky a zkušenosti pro praxi. Geriatrie a gerontologie, 2017, 6 (2), 79-82. ISSN 1805-4684.

 • HOLMEROVÁ, I. Demence z pohledu geriatra. In: HAUKE, Marcela. Když do života vstoupí demence aneb Praktický průvodce péčí o osoby s demencí nejen v domácím prostředí. 1. vyd. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2017, s. 23-36. ISBN 978-80-906320-7-3.

 • HOLMEROVÁ, I. Geriatrie a gerontologie v novém tisíciletí. Rezidenční péče, březen 2017 (2), 12-14, ISSN 1801-8726

 • HRADCOVÁ, D. Relational approach to ethics and quality improvement in institutional care for people with dementia. Annals of Palliative Medicine 2017;6(4):319-326. ISSN 2224-5820, doi: 10.21037/apm.2017.06.20

 • ILIFFE, S., WILCOCK, J., SYNEK, M., CARBOCH, R., HRADCOVÁ, D., HOLMEROVÁ, I. Case management for people with dementia and its translations: A discussion paper. SAGE Publishing, March 17th, 2017, DOI: 10.1177/1471301217697802

 • SYNEK, M., HRADCOVÁ, D., JAHODOVÁ, D., CARBOCH, R. O (ne)soudržnosti pečování: Mnohočetné ontologie života s demencí. Biograf, 2017, 65-66, 5-51, ISSN 1211-5770

 • ŠTEFFL, M., BOHANNON, R.W., SONTÁKOVÁ, L., TUFANO, J.J., SHIELLS, K., HOLMEROVÁ, I. Relationship between sarcopenia and physical activity in older people: a systematic review and meta-analysis. Clinical Interventions in Aging, 2017(12), 835-845, ISSN 1176-9092

 • ŠTEFFL, M., ŠÍMA, J., SHIELLS, K., HOLMEROVÁ, I. The increase in health care costs associated with muscle weakness in older people without long-term illnesses in the Czech Republic: results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Clinical interventions in aging [online], 2017, 12 (prosinec), 2003-2007. ISSN 1178-1998. DOI 10.2147/CIA.S150826.

 • TOLSON, D., HOLMEROVÁ, I., MACRAE, R., WAUGH, A., HVALIC-TOUZERY, S., de ABREU, W., LILLO CRESPO, M., MERTA, A., HANSON, E. Improving Advanced Dementia Care: An Interprofessional Palliare Learning Framework. Journal of the American Medical Directors Association, 2017, 18 (7), 561-563. ISSN 1525-8610. DOI 10.1016/j.jamda.2017.03.014.


2016


 • HÁJKOVÁ, L., HOLMEROVÁ, I., MÁTLOVÁ, M. Péče o výživu u lidí s demencí z pohledu certifikačního systému Vážka®. Geriatrie a gerontologie, 2016, 5(3), 165-167, ISSN 1805-4684.

 • HÁJKOVÁ, L., HRADCOVÁ, D, JANEČKOVÁ, H., MÁTLOVÁ, M., VAŇKOVÁ, H.. Komplexní péče o lidi s demencí: Na příkladu kritérií Certifikace Vážka®. Česká alzheimerovská společnost, Praha 2016.

 • HILL, M., PAŘÍZEK, A., VELÍKOVÁ, M., VAŇKOVÁ, M., VÍTEK, L., DUŠKOVÁ, M., VČELÁKOVÁ, H., KANCHEVA, R., BIČÍKOVÁ, M., ŠIMJÁK, P., RUSINA, R., HOLMEROVÁ, I., STÁRKA, Ľ. Steroid metabolomics in prediction and classification of pathologies. 23rd Conference on Isoprenoids, Minsk, Republic of Belarus, September 4-7, 2016.

 • HOLMEROVÁ, I. Kulatý stůl ke zdravotně sociální péči. Geriatrie a gerontologie, 2016, 5(3), 163-164, ISSN 1805-4684

 • HOLMEROVÁ, I. Setkání k problematice paliativní a dlouhodobé péče v Bruselu. Geriatrie a gerontologie, 2016, 5(3), 159-162, ISSN 1805-4684.

 • HOLMEROVÁ, I. Soběstačnost a její posuzování v kontextu naší legislativy a praxe - s ohledem na příspěvek na péči. Geriatrie a gerontologie, 2016, 5(2), 75-78, ISSN 1805-4684.

 • HOLMEROVÁ, I., HORECKÝ, J., HANUŠ, P. Specifika systému poskytování péče o osoby s demencí a jinými specifickými potřebami v České republice a ve Švýcarsku. Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, Tábor 2016. ISBN 978-80-906320-2-8.

 • HOLMEROVÁ, I., HORT, J., RUSINA, R., ANDERS, W., ŠTEFFL, M. Costs of dementia in the Czech Republic. European Journal of Health Economics, 18, 16. října 2016, nestránkováno, ISSN 1618-7598.

 • HOLMEROVÁ, I., TOLSON, D., FLEMING, A., HANSON, E., ABREU, W., LILLO, C. M., MacRAE, R., JACKSON, G., HVALIČ TOUZERY, S., ROUTASALO, P. Achieving Prudent Dementia Care (Palliare): An International Policy and Practice Imperative. International Journal of Integrated Care, 16(4), nestránkováno, ISSN 1568-4156

 • HOLMEROVÁ, I., PROCHÁZKA, P. Lze v České republice poskytovat integrovanou péči? Poznatky z dlouhodobého akčního výzkumu. Geriatrie a gerontologie, 2016, 5(2), 86-89, ISSN 1805-4684

 • HOLMEROVÁ, I., SUCHÁ, J. Psychomotorická terapie seniorů s demencí. Tělesná kultura, 2016, 39 (1), 35-39, ISSN 1211-6521

 • HOLMEROVÁ, I., SUCHÁ, J., MÁTLOVÁ, M., JINDROVÁ, I., HÁNYŠ, R. Vývoj a zkušenosti s využitím Sady pro kognitivní trénink. Geriatrie a gerontologie, 2016, 5(3), 132-134, ISSN 1805-4684

 • HOLMEROVÁ, I., WIJA, P. Péče na konci života v České republice. Časopis lékařů českých, 2016, 155(4), 43-47 , ISSN 0008-7335

 • HRADCOVÁ, D. Příprava na certifikaci Vážka®. Česká alzheimerovská společnost, Praha 2016

 • HRADCOVÁ, D: Život na pomezí. Koordinace péče pro lidi s demencí v domově se zvláštním režimem. Geriatrie a Gerontologie, 2016, 5(3), 135-139, ISSN 1805-4684

 • JANEČKOVÁ, M. Integrovaná péče: východiska a teoretické vymezení konceptu. Geriatrie a Gerontologie, 2016, 5(3): 140-144, ISSN 1805-4684

 • JAROLÍMOVÁ, E., BROUČKOVÁ, E., HOLMEROVÁ, I. Rodinný systém a pečovatelská zátěž u Alzheimerovy choroby. Geriatrie a gerontologie, 2016, 5(3), 128-131, ISSN 1805-4684

 • KOVALSKÁ, P., KEMLINK, D., NEVŠÍMALOVÁ, S., MAUROVICH HORVAT, E., JAROLÍMOVÁ, E., TOPINKOVÁ, E., ŠONKA, K. Narcolepsy with cataplexy in patients aged over 60 years: a case-control study. Sleep Medicine, 26, October 2016, 79-84, ISSN 1389-9457

 • MACHÁČOVÁ, K., HOLMEROVÁ, I. Zkušenosti s hodnocením soběstačnosti: jak ji vidí křehcí senioři v pokročilém věku a jak jejich pečovatelé. Geriatrie a gerontologie, 2016, 5(3), 117-121, ISSN 1805-4684

 • ŠTEFFL, M., BOHANNON, R. W., PETR, M., KOHLÍKOVÁ, E., HOLMEROVÁ, I. Alcohol consumption as a risk factor for sarcopenia - a meta-analysis. BMC Geriatrics, 2016, 16(1), 1-7, ISSN 1471-2318

 • ŠTEFFL, M., MUSÁLEK, M., KRAMPEROVÁ, V., PETR, M., KOHLÍKOVÁ, E., HOLMEROVÁ, I., VOLICER, L. Assesment of diagnostics tools for sarcopenia severity using the item response theory (IRT). Journal of Nutrition, Health and Aging, 2016, 20(10), 1051-1055, ISSN 1279-7707

 • VAŇKOVÁ, M., HILL, M., VELÍKOVÁ, M., VČELÁK, J., VACÍNOVÁ, G., DVOŘÁKOVÁ, K., LUKÁŠOVÁ, P., VEJRAŽKOVÁ, D., RUSINA, R., HOLMEROVÁ, I., JAROLÍMOVÁ, E., VAŇKOVÁ, H., KANČEVA, R., BENDLOVÁ, B., STÁRKA, L. Preliminary evidence of altered steroidogenesis in women with Alzheimer's disease: Have the patients "OLDER" adrenal zona reticularis? Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 158, April 2016, 157-177, ISSN 0960-0760

 • VAŇKOVÁ, H., HRNČIARIKOVÁ, D., ŠNAJDROVÁ, Z. Otevřený dopis mladých geriatrů k novele specializačního vzdělávání. Geriatrie a Gerontologie, 2016, 5(2), 107-108, ISSN 1805-4684


2015 A STARŠÍ


 • BRIGGS, R., HOLMEROVÁ, I., MARTIN, F. C. Towards standards of medical care for physicians in nursing homes. European Geriatric Medicine, 2015, 2015(6), 401-403. ISSN 1878-7649.

 • HOLMEROVÁ, I. Geriatrie 2015 v Evropě a u nás. Geriatrie a gerontologie, 2015, 2015(2), 108-109. ISSN 1805-4684.

 • HOLMEROVÁ, I., HORT, J., RUSINA, R. Výsledky pilotní studie: neformální péče o pacienty s demencí. Geriatrie a gerontologie, 2015, 4(3), 117-124. ISSN 1805-4684.

 • HOLMEROVÁ, I. Sociální roboti v době demografického stárnutí. Geriatrie a gerontologie, 2015, 4(3), 115-162. ISSN 1805-4684.

 • HOLMEROVÁ, I., VEPŘKOVÁ, R., WAUGH, A. Dementia Palliare: Zásady dobré praxe v péči o lidi s pokročilou demencí. Geriatrie a gerontologie, 2015, 2015(3), 149-157. ISSN 1805-4684.

 • HOLMEROVÁ, I., BAUMANOVÁ, M. Efektivní management syndromu demence - kombinovaná farmakoterapie a psychosociální intervence. Acta medicinae, 2015, 2015(11), 16-19. ISSN 1805-398X.

 • HRADCOVÁ, D., VAŇKOVÁ, H., WIJA, P., HOLMEROVÁ, I.: Towards Person Centred Care in Nursing Homes: Gerontological and Organizational Supervision Project in the Southern Moravia Region. IMPACT Journal, vol. 1, Sept 2015.

 • MACHÁČOVÁ, K., VAŇKOVÁ, H., VOLICER, L. Dance as Prevention of Late Life Functional Decline Among Nursing Home Residents. Journal of Applied Gerontology, 2015, 2015(August), 1-18. ISSN 0733-4648. DOI 10.1177/0733464815602111.

 • SANFORD, A. M., ORRELL, M., TOLSON, D. An International Definition for "Nursing Home". Journal of the American Medical Directors Association, 2015, 16(3), 181-184. ISSN 1525-8610. DOI 10.1016/j.jamda.2014.12.013.

 • ŠTEFFL, M., BOHANNON, R. W., KRAMPEROVÁ, V. Association between Clinical Measures of Sarcopenia in a Sample of Community-dwelling Women. Isokinetics and Exercise Science, 2015, 23(1), 41-44. ISSN 0959-3020. DOI 10.3233/IES-140562.

 • ŠTEFFL, M., BOHANNON, R., PETR, M. Relation between cigarette smoking and sarcopenia - meta analysis. Physiological Research, 2015, 64(3), 419-426. ISSN 0862-8408. (pdf)

 • VAN DER STEEN, J. T., SAMPSON, E. L., VAN DEN BLOCK, L. Tools to Assess Pain or Lack of Comfort in Dementia: A Content Analysis. Journal of Pain and Symptom Management, 2015, 50(5), 659-U250. ISSN 0885-3924. DOI 10.1016/j.jpainsymman.2015.05.015.

 • VAŇKOVÁ, M., HILL, M., VELÍKOVÁ, M. Preliminary evidence of altered steroidogenesis in women with Alzheimer's disease: Have the patients ""OLDER"" adrenal zona reticularis?. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 2015, 2015ISSN 0960-0760.

 • VAŇKOVÁ, M., HILL, M., VELÍKOVÁ, M. Reduced Sulfotransferase SULT2A1 Activity in Patients With Alzheimer's Disease. Physiological Research, 2015, 64(Supplement 2), S265-S273. ISSN 0862-8408.

 • BOHANNON, R. W., ŠTEFFL, M., MUSÁLEK, M. Hip extension strength: Description and validity of a new procedure applied to older women. Isokinetics and Exercise Science, 2014, 22(3), 211-215. ISSN 0959-3020. DOI 10.3233/IES-140541.

 • HOLMEROVÁ, I., JURAŠKOVÁ, B., MÜLLEROVÁ, D. Průvodce vyšším věkem. Manuál pro seniory a jejich pečovatele. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. 206 s. ISBN 978-80-204-3119-6.

 • HOLMEROVÁ, I., MORLEY, J. E., CAPLAN, G. International Survey of Nursing Home Research Priorities. Journal of the American Medical Directors Association, 2014, 15(5), 309-312. ISSN 1525-8610. DOI 10.1016/j.jamda.2014.03.003.

 • HOLMEROVÁ, I., RUSINA, R., JIRÁK, R. Rizika a nevýhody podávání antipsychotik v dlouhodobé péči u pacientů s demencí. Psychiatrie pro praxi, 2014, 15(2), 58-61. ISSN 1213-0508.

 • HOLMEROVÁ, I., WIJA, P., LUŽNÝ, J. Dementia Still Diagnosed Too Late - Data from the Czech Republic. Iranian Journal of Public Health, 2014, 10(43), 1436-1443. ISSN 2251-6085.

 • HRADCOVÁ, D., HÁJKOVÁ, L., MÁTLOVÁ, M. Quality of care for people with dementia in residential care settings and the ''Vazka'' Quality Certification System of the Czech Alzheimer Society. European Geriatric Medicine, 2014, 6(5), 430-434. ISSN 1878-7649.

 • JAROLÍMOVÁ, E., HOLMEROVÁ, I., MÁTLOVÁ, M. Dynamika pečovatelské zátěže v perspektivě kvality života a psychosociální intervence. In: ŠTĚPÁNKOVÁ, H. - ŠLAMBEROVÁ, R. Stárnutí 2014. 2. vyd. Praha: 3. LF UK, 2014, s. 75-80. ISBN 978-80-87878-11-8.

 • RUSINA, R., HOLMEROVÁ, I. Poruchy spánku a nočního chování u Alzheimerovy nemoci a dalších demencí. Neurologie pro praxi, 2014, 15(4), 182-185. ISSN 1213-1814. (pdf)

 • RUSINA, R., PEŠKEOVÁ, M., HOLMEROVÁ, I. Co s pacienty s progresí Alzheimerovy nemoci, kteří ztrácejí schopnost samostatnosti a nemají korektní rodinné zázemí?. Interní medicína pro praxi, 2014, 16(4), 170-170. ISSN 1212-7299.

 • SYNEK, M., CARBOCH, R. Profesní slepota a režimy spěchu: Podpora soběstačnosti při jídle v institucionální péči o lidi s mentálním znevýhodněním. Biograf (60), 29.12.2014. 59 odst.,

 • VAŇKOVÁ, H., HOLMEROVÁ, I., VELETA, P. The effect of dance on depressive symptoms in nursing home residents. Journal of the American Medical Directors Association, 2014, 15(8), 582-587. ISSN 1525-8610. DOI 10.1016/j.jamda.2014.04.013.

 • WIJA, P., HOLMEROVÁ, I. The rising longevity makes availability of palliative geriatric care for seniors in the Czech Republic an urgent issue. PALIAŢIA, Vol. 7, No. 3, July 2014 (pp 4:10)

 • BAUMANOVÁ, M., KELINOVÁ, I., NĚMEČKOVÁ, A., STAŇKOVÁ, K. Geriatrické drobnosti - tři kazuistiky. Geriatrie a gerontologie 2013, 2, č. 3, s. 170-172.

 • ČELEDOVÁ, L., ČEVELA, R., WIJA, P., HOLMEROVÁ, I. Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD. Časopis Kontakt, 2013, XV/2: 209-216. ISSN 1212-4117 (Print) ISSN 1804-7122

 • HÁJKOVÁ, L., JANEČKOVÁ, H., HÝBLOVÁ, P., HRADCOVÁ, D., MÁTLOVÁ, M., SUSOVÁ, M. Certifikace Vážka - zkušenosti a reflexe. Geriatrie a gerontologie 2013, 2, č. 3, s. 101-10

 • HOLMEROVÁ, I., BALÁČKOVÁ, N., BAUMANOVÁ, M., HÁJKOVÁ, L., HRADCOVÁ, D., HÝBLOVÁ, P., JANEČKOVÁ, M., JAROLÍMOVÁ, E., KABELKA, L., MÁTLOVÁ, M., NOVÁKOVÁ, H., SUCHÁ, J., SUSOVÁ, H., VAŇKOVÁ, H., VELETA, P., WIJA, P. Strategie České alzheimerovské společnosti P-PA-IA. Péče a podpora lidem postiženým syndromem demence. Geriatrie a gerontologie 2013, 2, č. 3, s. 158-164.

 • HOLMEROVÁ, I., BAUMANOVÁ, M., VAŇKOVÁ, H., WIJA, P. Geriatrický pacient, geriatrická farmakoterapie a kvalita života. Prakt. lékáren. 2013; 9(3): 114-116

 • HOLMEROVÁ, I., WIJA, P. Dlouhověkost, aktivní stárnutí a uplatnění na trhu práce: perspektivy, podmínky a příležitosti. In: Vzdělávání a rozvoj seniorů. Vyd. 1. Editor Renata Kocianová, Miroslava Dvořáková. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-7308-469-1

 • HRADCOVÁ, D., HOLMEROVÁ, I., MÁTLOVÁ, M., VAŇKOVÁ, H. Gerontologická a organizační supervize - odborná podpora a organizační supervize v zařízeních pro seniory zřizovaných Jihomoravským krajem (GOS). Geriatrie a gerontologie 2013, 2, č. 3, s. 105-107.

 • JANEČKOVÁ, H., DRAGOMIRECKÁ, E., HOLMEROVÁ, I., VAŇKOVÁ, H. The Attitudes of Older Adults Living in Institutions and Their Caregivers to Ageing. Public Health. 2013;21(2):63-71

 • JAROLÍMOVÁ, E., NOVÁKOVÁ, H. Význam podpůrné (svépomocné) skupiny pro rodinné pečující o seniora se syndromem demence. Geriatrie a gerontologie 2013, 2, č. 3, s. 151-153.

 • JEDLINSKÁ, M. Funkční hodnocení seniorů, teorie a praxe. Geriatrie a gerontologie 2013, 2, č. 3, s. 134-137.

 • MACHÁČOVÁ, K. Problematika hodnocení tělesné způsobilosti u seniorské populace. Geriatrie a gerontologie 2013, 2, č. 3, s. 131-133.

 • MÁTLOVÁ, M., HOLMEROVÁ, I., BARTOŠ, A. Dny paměti 2008-2012. Výsledky pěti let testování paměti v ČR. Geriatrie a gerontologie 2013, 2, č. 3, s. 108-110.

 • STAROSTOVÁ, O., VEPŘKOVÁ, R., HOLMEROVÁ, I., WIJA, P. Aktivní stárnutí v obcích ČR. Geriatrie a gerontologie 2013; 2, č. 3, s. 128-130.

 • SUCHÁ, J. Ergoterapie v péči o pacienty s demencí a na geriatrickém pracovišti. Geriatrie a gerontologie 2013, 2, č. 3, s. 149-151.

 • SVAČINA, Š., JURAŠKOVÁ, B., KAREN, I., ŠMAHELOVÁ, A., OLŠOVSKÝ, J., ČERVENÝ, R., HOLMEROVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, T. Doporučené postupy v léčbě starších pacientů s diabetes mellitus v ČR. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. Ročník 16, 2013, č. 2.

 • VAŇKOVÁ, H., HRADCOVÁ, D., JEDLINSKÁ, M., HOLMEROVÁ, I. Prevalence kognitivních poruch v pobytových zařízeních pro seniory v ČR. Geriatrie a gerontologie 2013, 2, č. 3, s. 111-114.

 • WIJA, P. Jaká je kapacita a struktura dlouhodobé péče v České republice? Geriatrie a gerontologie 2013, 2, č. 3, s. 122-127.

 • WIJA, P., HOLMEROVÁ, I. Vybrané údaje o dlouhodobé péči a sociálních službách. Prakt. Lék. 2013; 93(4): 176-180.

 • WIJA, P., HOLMEROVÁ, I. Jaké by měly být priority evropského výzkumu stárnutí? Prakt. Lék. 2013; 93(3): 90-92

 • WIJA, P., HOLMEROVÁ, I. Dlouhověkost - výzvy a příležitostí pro zdraví a dlouhodobou péči. In: LANGHAMROVÁ, J., ŠÍDLO, L. (eds.). Zdraví - výzvy a rizika. Sborník z XLIII. konference České demografické společnosti, Praha, 22.-23. května 2013. Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, Praha 2013. ISBN 978-80-245-1934-0.

 • ZVONÍKOVÁ, A. WERNEROVÁ, J. Využití Mezinárodní klasifikace funkčních poruch, disability a zdraví - ADL a IADL v posuzování stupně závislosti. Geriatrie a gerontologie 2013, 2, č. 3, s. 137-141.