Nenechte si ujít

Informace – projekt INTEREST

Demografické změny přinesou prudký nárůst počtu lidí s demencí v nadcházejících letech, a to při současném poklesu počtu profesionálních pečovatelů. Přestože bylo dosaženo pokroku ve zlepšování péče a podpory pro osoby s demencí a jejich pečovatele, je prožívaná zátěž onemocněním stále vysoká a mnoho potřeb zdravotní a sociální péče není uspokojeno. Potřebné služby nejsou dostupné, nejsou individualizované a výsledky výzkumu stále nejsou včas uplatňovány v praxi.

Pracovní skupina INTEREST navrhuje řešit tyto problémy pomocí víceúrovňového (mikro-, mezo- a makro) přístupu k analýze neuspokojených potřeb. Při této analýze budeme používat zastřešující rámec sociálního zdraví osob s demencí a intersekcionální optiku. Výsledky budou vodítkem pro vývoj mechanismů pro řešení těchto nedostatků: budou formulovány strategické dokumenty a podklady pro politiky a inovativní výzkumné rámce, které napomohou nadnárodním i národním grantovým agenturám a dalším potenciálním podporovatelům výzkumu správně a aktuálně formulovat cíle výzkumu v oblasti demence.

První osobní setkání skupiny INTEREST se uskutečnilo v irském Dublinu na přelomu února a března (za účasti odborníků Belgie, ČR, Itálie, Lucemburska, Nizozemí, Něměcka, Portugalska, Švédska). Za českou stranu se jej zúčastnila doc. Holmerová (UK FHS CELLO), která po mnoho let předsedala Alzheimer Europe.

Nová spolupráce, nové téma, nový projekt, ...

Age-inclusive lifelong learning: Micro-Credentials and Guidelines (AliVe – project 2023-1-AT01-KA220-HED-000157277)

Nové zjištění Evropské unie naznačuje nedostatky v antidiskriminačních pravidlech pro starší dospělé v oblasti dalšího vzdělávání v některých evropských zemích (age-platform.eu). Vzhledem k prodlužující se délce života je třeba podporovat inciativu v oblasti aktivního stárnutí, s cílem zvýšit nezávislost občanů napříč věkovými kategoriemi. Klíčovým bodem
je proto zpřístupnit další odborné vzdělávání. Projekt AliVe reflektuje rostoucí potřebu celoživotního vzdělávání, v návaznosti na dynamické změny na trhu práce a rychlému technologickému a společenskému rozvoji. Mezinárodní projekt AliVe, na kterém se podílejí univerzity partnerských zemí: Carinthia University of Applied Sciences (CUAS) Rakousko, Karelia University of Applied Sciences (Karelia UAS) Finsko, University College Cork Irsko a Karlova Univerzita, Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií, se zaměřuje na odstranění překážek ve vzdělávání a vytvoření udržitelných nástrojů pro snadnější zapojení osob 55+ let do dalšího vzdělávání. Toho bude dosaženo vývojem komplexního tzv. microcredential, který bude flexibilně implementovatelný v různých vzdělávacích systémech a demografických prostředích. Součástí výstupu bude také metodický návod pro věkově inkluzivní vzdělávání, přínosný pro různé věkové skupiny s důrazem na cílovou skupinu 55+ let v partnerských zemích s ohledem na kulturní citlivost, rozdíly v místních potřebách a zdrojích a budoucích iniciativách v oblasti vzdělávání.

7. mezinárodní konference (eng)aging se blíží

20. a 21. 6. v Praze a on-line - CALL FOR ABSTRACTS

Zveme vás na 7. ročník mezinárodní konference (eng)aging. Je to příležitost sdílet svá témata, potkat se s odborníky ze zahraničí a dále se inspirovat v oblasti stárnutí! Můžete se těšit na zajímavé příspěvky rozdělené do dvou klíčových témat: (1) Preparing for longevity a (2) Ageism and Social Challenges of Older People. Nově jsou podporovány příkady dobré praxe a, jako každý rok, je součástí programu technology fair plný konkrétních vizí, řešení, inovací, služeb a produktů pro současné i budoucí generace osob v pokročilém věku. Více informací ZDE.

CELLO se účastní výzkumného projektu dlouhodobé péče s velkorysým financováním z EU

CELLO spolu s osmi evropskými partnery získalo miliony z finančních prostředků EU. Projekt vede Univerzita v Bayreuthu – katedra Lékařského managementu a výzkumu zdravotnických služeb. Projekt nese akronym BUILD a nazývá se "Budování ekosystémů pro integrovanou péči zaměřenou na člověka, prostřednictvím metod co-creation". Po dobu tří let bude EU podporovat projekt částkou 3,1 milionu eur. "V celé Evropě roste počet starších lidí 65+, kteří mají potřebu komplexní péče a vyžadují lepší integraci a koordinaci mezi zdravotními a sociálními službami," říká prof. Dr. Klaus Nagels, vedoucí katedry Lékařského managementu a výzkumu zdravotnických služeb na Univerzitě v Bayreuthu, a také koordinátor tohoto nového projektu. Složitost stárnutí populace vyplývá z multimorbidity, zvyšující se průměrné délky života a stávajících společenských, sociálních a ekonomických faktorů. To je důvod, proč EU zahájila program "Horizont Evropa: Řešení pro integrovanou péči, dlouhodobá péče zaměřená na člověka, a překonávání územních nerovností" s odpovídajícím financováním.

Lena Schinner, výzkumná pracovnice na této katedře, vysvětluje cíle projektu: "BUILD bude nejprve analyzovat chápání péče zaměřené na člověka a integrované péče o starší klienty v systémech zdravotní péče specifických pro danou zemi, tak aby porozuměl stávajícím právním rámcům a současným problémům (např. rozdíly ve Španělsku, Portugalsku nebo Německu). Na základě toho bude vytvořen konkrétní rámec pro tvůrce politiky/strategie při zavádění péče zaměřené na člověka a integrované péče pro starší klienty s komplexními potřebami péče, a to prostřednictvím tzv. "Participativního co-designu" a "Zapojení komunity". To znamená, že BUILD bere v úvahu různé perspektivy: komunity, postižené starší klienti s komplexními potřebami péče, formální a neformální pečovatele, různé zúčastněné strany a tvůrce politik na různých regulačních úrovních. Zároveň by se měli klienti aktivně podílet na rozhodování, která ovlivňují jejich zájmy."

Pro tvůrce politik bude vyvinut soubor nástrojů, který lze přizpůsobit okolnostem specifickým pro různé země a splnit tak naléhavou potřebu pečovatelských řešení pro starší klienty s komplexními potřebami péče. Tato sada nástrojů bude nakonec posouzena z hlediska její socioekonomické hodnoty a přizpůsobena okolnostem a specifickým podmínkám v jednotlivých zemí.

Grantová smlouva na projekt byla podepsána v říjnu 2023. Projekt vede katedra Lékařského managementu a výzkumu zdravotnických služeb na Univerzitě v Bayreuthu, zastoupena profesorem Klausem Nagelsem. Dále konsorcium tvoří: Katolická univerzita Eichstätt-Ingolstadt Foundation (Eichstätt), Karl Landsteiner Private University for Health Sciences GmbH (Krems), Univerzita Karlova (Praha), Univerzita v Lisabonu, Lisbon School of Economics and Management (Lisabon), Fundación Avedis Donabedian (Barcelona), VICESSE Research GmbH (Vídeň), GLOBAZ, S.A. (Oliveira de Azeméis) a Dánská rada pro technologie (Kodaň). Projekt bude zahájen 1. března 2024.

Výzva "Old Lives Matter"


CELLO je součástí mezinárodní sítě International Longevity Centers s pobočkami po celém světě. Kolegy máme i v Israeli, kde se vše otočilo vzhůru nohama. Bezpráví, které se tam děje, je pro většinu z nás těžko představitelné a naprosto nepochopitelné... dochází k porušování lidskosti na všech úrovních. 

Rádi bychom alespoň touto cestou vyjádřili podporu všem v oblastech postižených válečným konfliktem!

Zastavme se na chvilku a alespoň ve svém srdci podpořme všechny oběti bez ohledu na jejich věk... každá myšlenka se počítá a když těch pozitivních bude opravdu hodně, třeba se stane zázrak. Třeba se vše otočí nohama dolů...

Pražské gerontologické dny 2023

11. a 12. října 2023 proběhne v hotelu Duo v Praze 9 další ročník již tradiční konference Pražské gerontologické dny (PGD).

Konference PGD je každoroční setkání profesionálů působících v oblasti gerontologie, které pořádá Česká alzheimerovská společnost ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS JEP, Gerontocentrem Praha 8 a CELLO-ILC-CZ UK FHS.

Letošní ročník nese titul Důstojnost v životě s demencí. Více informací o programu PGD a místě konání naleznete zde.


Fresh Senior Festival 2023

Již tradičně se letos opět zúčastníme populárního Fresh Senior Festivalu, který se bude konat 11.9.2023 od 13 do 18 hodin u Písecké brány na Praze 6

V našem stánku mimo jiné představíme projekt RECETAS, který se zabývá vlivem aktivit v přírodě na pocit osamělosti lidí žijících ve městech. Rádi Vás uvidíme a přiblížíme naše aktivity.

Přihlaste svůj příspěvek na konferenci 

- Pražské gerontologické dny 2023

Konference Pražské gerontologické dny je každoroční setkání profesionálů působících v oblasti gerontologie, které pořádá Česká alzheimerovská společnost ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS JEP, Gerontocentrem Praha 8 a CELLO-ILC-CZ UK FHS.

Letošní ročník nese titul Důstojnost v životě s demencí a proběhne ve dnech 11. a 12. října 2023 v hotelu Duo v Praze 9.

Těšíme se na vaše příspěvky z oblastí Důstojnost z pohledu lidí s demencí, Důstojnost ve zdravotnictví a Důstojnost v sociálních službách. Termín pro zaslání abstrakt je 26. května 2023. V rámci konference bude vydán sborník abstrakt. Více informací včetně šablony pro vytvoření abstraktu naleznete na stránkách konference.

Konference Vogue Live 2023

Letošní 4. ročník konference VOGUE live se zabývá tématem dlouhověkosti, kde Centrum dlouhověkosti a dlouhodobé péče nemůže chybět.

Konference bude probíhat hybridně, tj. je možná účast osobní nebo on-line. Pro více informací klikněte na obrázek nebo sem.

Tisková zpráva je k dispozici zde.

Věk je jenom číslo: čtvrtá konference Vogue Live na téma Longevity

se uskuteční 25. května 2023, vystoupí Kurková, Maxová i Peacock

Jednodenní konference se bude zabývat tím, co o dlouhověkosti ví věda, jak prožít dlouhý, naplněný a zdravý život nebo jak už v mládí investovat do budoucího zdraví a krásy.

Ve čtvrtek 25. května 2023 se v budově Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v pražské Troji uskuteční již čtvrtá konference Vogue Live. Pořádá ji magazín Vogue CS a moderovat ji bude supermodelka Karolína Kurková. Konference s titulem Future World: Longevity se bude věnovat udržitelnosti, inovaci,

dlouhověkosti a spokojenému životu.

Mezi mluvčí, kteří na celodenní akci vystoupí, patří kupříkladu

- podnikatel Burak Öymen, spolumajitel luxusního konceptu Harvest Kaplankaya, a jeho manželka, modelka a filantropka Tereza Maxová,

- lékařka Iva Holmerová, garantka studijního oboru Longevity Studies na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy,

- výživová poradkyně Gabriela Peacock, autorka knihy Úžasnější za dva týdny.

Konference se koná pod záštitou profesorky Mileny Králíčkové, rektorky Univerzity Karlovy, a ve spolupráci s Fakultou humanitních studií.

Vstupenky jsou již nyní v prodeji na webu Vogue-live.cz.

Celodenní program nabídne přednášky, rozhovory před publikem i panelové diskuze. Hosté budou mít také výjimečnou možnost seznámit se s vystupujícími osobně a navázat cenné nové kontakty.

Je Vám nad 65 let?

Hledáme účastníky a účastnice do výzkumné části projektu RECETAS.

•Jste žena nebo muž ve věku nad 65 let?

•Pociťujete někdy osamělost? / Máte zkušenost s pocitem osamělosti?

•Dopravíte se samostatně na určené místo v Praze?

Připojte se k výzkumné části projektu RECETAS. Přihlaste se jednoduše na e-mail recetas.praha@seznam.cz nebo vytočte číslo 776 630 431.

Přednáška na téma "jak se dostat do médií"

Doktorandka Judita Matyášová se dlouhodobě věnuje popularizaci vědy v celostátních médiích. V rámci přednášky pořádané 28. 2. 2022 vysvětlila, jak se v uplynulých letech změnil novinářský svět a jak je potřeba na tyto změny reagovat. Judita představila konkrétní příklady z novinářské praxe a popsala, co redaktory spolehlivě odradí, a co je naopak zaujme. V závěru přednášky Judita poradila, jak novináře nadchnout pro vědecké téma, aby o něm napsal několik tiskových stran v celostátních týdenících či měsíčnících.

Nová spolupráce

Náš obor Studia dlouhověkosti a CELLO spolupracuje s pracovní skupinou dlouhodobé péče (Special Interest Group on Long-Term Care and Nursing Homes SIG LTC NH) Evropské společnosti pro geriatrickou medicínu European Geriatric Medicine Society (EuGMS). EuGMS je mezinárodní organizace, která se zabývá nejen výzkumem v oblasti geriatrie a gerontologie, ale také aplikací nových poznatků do praxe. Martina Paulíková a Iva Holmerová se každý měsíc zúčastňují online setkání SIG LTC NH, kde spolu se specialisty z evropských zemí řeší aktuální problémy medicíny dlouhodobé péče a dále se zabývají otázkou vzdělávání lékařů v dlouhodobé a postakutní péči.

Dále spolupracujeme s iniciativou LTC- COVID, která sleduje a hodnotí vliv onemocnění COVID-19 na seniory a pacienty dlouhodobé péče. Rozšířili jsme také spolupráci s Department of Health Policy, London School of Economics and Political Science a podílíme se na zprávě o situaci dlouhodobé péče v České republice. V rámci ELTECA - Exchange of Experience in Long-Term Care - spolupracujeme s dalšími zájemci o dlouhodobou péči zejména v zemích střední a východní Evropy.

Pražské gerontologické dny 2021

Ve dnech 6. - 7. října 2021 proběhne v Kongresovém centru Praha (5. května 1640/65, Praha 4) již tradiční setkání profesionálů působících v oblasti gerontologie Pražské gerontologické dny. Pořadateli jsou Česká alzheimerovská společnost, Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP, Gerontologické centrum a Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK. Letošním tématem je Život s demencí v nové době. Konference proběhne hybridní formou, více informací zde.

Podporujeme pohyb nejen seniorů

Mgr. Kateřinu Macháčovou, Ph.D., autorku a organizátorku projektu Permanento věku navzdory - funkční pohyb pro každý den, poznal NF Veolia v roce 2018 při spolupráci na odborné monografii Aktivní gerontologie aneb jak stárnout dobře. Už tehdy se začala rodit idea, jak na první setkání s touto mladou vědkyní navázat. Další impuls přišel na jaře minulého roku, kdy Kateřina připravila sérii videí pro domácí cvičení (nejen) seniorů v době pandemie. Odtud vedla přímá cesta k podpoře tříletého projektu, který sama představuje

v následujícím rozhovoru, který si můžete přečíst ZDE

Reflexe současné situace v zařízeních pro seniory

Dne 27. března 2020 vyšel v internetovém deníku Seznam Zprávy článek s reflexí současné situace v zařízeních, která se dlouhodobě starají o seniory. Autorkou je ředitelka Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., dostupný je zde.

COVID-19 a starší lidé

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK připravilo zásady pro týkající se starších osob v současné epidemiologické situaci.