RECETAS

RECETAS (Re-imagining Environments for Connection and Engagement: Testing Actions for Social Prescribing in Natural Spaces)

European Commission ID 945095

RECETAS reaguje na současný globální kontext, kdy města čelí environmentálním a sociálním transformacím potřebným k řešení výzev, jako je změna klimatu, ztráta biologické rozmanitosti, stárnutí populace a podpora duševního zdraví. Výstupy z projektu RECETAS významně přispějí k rostoucímu množství důkazů o potenciálu intervencí využívajících přírodu, venkovní městské prostředí či venkovní aktivity pro podporu zdraví a životní pohody. Cílem těchto řešení je zároveň snížit tlak na již tak přetížené systémy zdravotní péče, a to doporučováním nelékařských strategií, mezi které patří společenské aktivity venku a v přírodě. Tyto intervence mohou napomoci ke snižování pocitu osamělosti a jsou považovány za důležité v předcházení chronických chorob a poruch duševního zdraví. Další výstupy projektu propojí výzkum s praxí, což umožní lidem a dalším zúčastněným stranám tyto intervence optimálně využít.

Více o projektu ZDE

Stáhněte si leták RECETAS v PDF:

Tiskové zprávy naleznete ZDE.