Projekt RECETAS

Máte zájem o účast v projetku RECETAS?

Protože...

… osamělost zkracuje délku produktivního života a její negativní dopad na zdraví může být srovnatelný s kouřením nebo obezitou?

Zavolejte nám, napište nám ->

Ukazuje se, že nechtěná samota dopadá především na starší lidi. Situaci mohou dle odborníků zlepšit společenské aktivity a pobyt v přírodě.

  • Jste žena nebo muž ve věku nad 65 let?

  • Máte zkušenost s pocitem osamělosti?

  • Dopravíte se samostatně na určené místo v Praze? 

  • Chcete přispět k podpoře nefarmakologických přístupů v otázce veřejného zdraví?

Připojte se k projektu RECETAS realizovaném Centrem pro výzkum dlouhověkosti a dlouhodobé péče při Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.


Co vás čeká?

  • nabídka aktivit v přírodě na území Prahy 
  • vstupní, průběžné a závěrečné odborné hodnocení 
  • vše bezplatně

Kdy?

  • v kontaktu s Vámi potřebujeme být po dobu jednoho roku od zapojení do projektu přihlašte se nám do konce jara 2024 Přínos pro Vás:
  • pravidelný kontakt s naším týmem
  • získání jednoduchých doporučení, jak žít zdravě a cítit se lépe

                        

Přihlaste se jednoduše na e-mail recetas.praha@seznam.cz  nebo vytočte číslo 776-630-431.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Za tým RECETAS

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.RECETAS (Re-imagining Environments for Connection and Engagement: Testing Actions for Social Prescribing in Natural Spaces)

European Commission ID 945095

RECETAS reaguje na současný globální kontext, kdy města čelí environmentálním a sociálním transformacím potřebným k řešení výzev, jako je změna klimatu, ztráta biologické rozmanitosti, stárnutí populace a podpora duševního zdraví. Výstupy z projektu RECETAS významně přispějí k rostoucímu množství důkazů o potenciálu intervencí využívajících přírodu, venkovní městské prostředí či venkovní aktivity pro podporu zdraví a životní pohody. Cílem těchto řešení je zároveň snížit tlak na již tak přetížené systémy zdravotní péče, a to doporučováním nelékařských strategií, mezi které patří společenské aktivity venku a v přírodě. Tyto intervence mohou napomoci ke snižování pocitu osamělosti a jsou považovány za důležité v předcházení chronických chorob a poruch duševního zdraví. Další výstupy projektu propojí výzkum s praxí, což umožní lidem a dalším zúčastněným stranám tyto intervence optimálně využít.

Více o projektu ZDE

Kontakty:

recetas.praha@seznam.cz

776-630-431.

Stáhněte si leták RECETAS v PDF:

Tiskové zprávy naleznete ZDE.