Alžběta Bártová

Absolvovala Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy obor Husitská teologie - Psychosociální vědy. Tématem její disertační práce v rámci studijního programu Studia dlouhověkosti je Podpora nezávislého života lidí s demencí. Cílem výzkumného projektu je navržení validního a v praxi snadno využitelného postupu pro zjišťování potřeb lidí s demencí a doporučení vzdělávacího programu pro pracovníky v sociálních službách. Práce vychází z obsáhlé scoping review dosavadních znalostí potřeb lidí s demencí žijících ve vlastním prostředí, na které navazuje studie zaměřená na potřeby lidí s demencí v akutní nemocniční péči. Na základě zjištěných informací bude provedeno vlastní šetření s neformálními pečujícími, sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách pro hlubší porozumění této problematice v České republice. Díky výše zmíněným aktivitám budou vytvořena praktická doporučení vycházející z přezkumu zahraničních studií (scoping review), samotného výzkumu a vlastních podmínek na území České republiky. Výsledky studie jsou publikovány v mezinárodní monografii a dále průběžně publikovány a prezentovány na odborných setkáních u nás i v zahraničí.