Gabriella Šlemarová

Tématem disertační práce je: "Zvláštnosti a specifika psychoterapie ve stáří".

Cílem disertační práce je rozšířit poznatky o psychoterapii starších dospělých, především popsat zvláštnosti a specifika psychoterapie ve stáří. Předpokládaným využitím výsledků výzkumného projektu bude především jejich transformace do psychoterapeutické praxe a zpřístupnění psychoterapeutické služby starším dospělým. Dalším předpokládaným přínosem by mělo být zvýšení percipování úlohy psychoterapie ve vztahu k této skupině obyvatel mezioborově.

Gabriella Šlemarová je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Nyní pokračuje ve svém studiu na Univerzitě Karlově v Praze v doktorském studijním programu Studia dlouhověkosti. Absolvovala Komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik v systemické a rodinné psychoterapii "Umění terapie". Tento výcvik je akreditován Českou asociací pro psychoterapii (ČAP), je schválen pro výkon psychoterapie ve zdravotnictví a je uznán společností rodinných a systemických terapeutů SOFT.

V současné době pracuje jako psychoterapeutka v Centru komunikace z.s. a také ve své soukromé praxi. Je řádnou členkou České asociace pro psychoterapii.