Hana Bláhová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Ph.D. Studium dlouhověkosti Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

Projekt disertační práce:

Potřeby seniorů a problematika jejich naplňování v nemocniční péči

Cílem projektu je podat ucelený přehled o potřebách pacientů vyššího věku v nemocniční péči a popsat současný stav poznání dané problematiky. Disertační práce je součástí projektu GAUK navazující na potřeby zvlášť vulnerabilních starší pacientů s demencí a v domácí péči. K výzkumným metodám patří: review literatury (zahraniční i české), individuální rozhovory s pacienty hospitalizovanými na odděleních následné péče nemocnic tří krajů (Praha, Liberecký a Karlovarský kraj) a skupinové rozhovory formou Focous group s nelékařským zdravotnickým personálem. Výsledkem výzkumu je podat ucelený přehled zdrojů a kvalitní teoretickou základnu se získáním informací z reálné praxe vycházejících ze zkušeností či názorů seniorů a zdravotníků. Vyšším cílem je propojit teoretické poznatky s reálnou praxí nemocničního prostředí a zlepšit tak péči o geriatrické pacienty.