Iveta Petrová

Tématem disertační práce jeVyužití testu 6minutové chůze k prevenci chorob spojených s prodlužujícím se věkemCílem projektu je ověřit pilotní projekt stezky 6 minutové chůze ,zmapovat specifika spontánní pohybové aktivity starších dospělých a zejména populace ve věku odchodu do důchodu, kdy se dramaticky mění nastavení pravidelných denních činností a současně definovat možnost využití testu 6minutové chůze/ běhu k prevenci chorob spojených s prodlužujícím se věkem.Bude popsáno, jak tato skupina nahlíží na důležitost pravidelného pohybu ve vztahu k jejich zdraví a prodloužení aktivního života a co si pod pojmem pravidelný pohyb představují. Projekt by mohl dále objasnit, jak vnímají důležitost pohybu potomci respondentů, kteří vyrůstali již v jiném socioekonomickém zázemí, s jinými možnostmi přístupu ke sportu, a co lze tedy v horizontu desítek let, kdy nyní mladá i středněvěká generace dospěje do důchodového věku, očekávat za pohybové stereotypy.