Jana Čížková

Název disertační práce:

Potřeby seniorů s psychiatrickou anamnézou nesouvisející s problémy stárnutí a specifika péče o ně v domovech pro seniory.

Cílem disertace je zmapovat situaci starších dospělých, kteří žijí v domovech pro seniory a zároveň mají psychické obtíže, které ovlivňují kvalitu jejich života i péči o ně.

Jana Čížková je absolventkou Pražské vysoké školy psychosociálních studií, obor psychologie. Pracuje jako psycholožka v domově pro seniory na Hájích, k práci s klienty využívá přístup zaměřený na člověka (PCA). Aktuálně se na mateřské dovolené věnuje, kromě studia, vedení podpůrné skupiny pro matky.