Lenka Horáková

Název disertační práce: Životní příběh jako součást ošetřovatelské péče u pacienta s demencí v paliativní péči.

Cílem práce je zjistit dopad biografie na kvalitu života pacienta v paliativní péči a zároveň její možný vliv na spolupráci a komunikaci mezi pacientem, personálem a rodinou. Výsledky z tohoto výzkumu mohou být dále využity pro zkvalitnění péče u pacientů s demencí s potřebou paliativní péče ve zdravotnických zařízeních na standardním oddělení.

Vystudovala jsem obor všeobecná sestra na Technické univerzitě v Liberci a magisterský titul jsem získala na Pardubické univerzitě, obor Ošetřovatelská péče v interních oborech. Odborné pracovní zkušenosti mám z urologické ambulance a endoskopického sálu, z chirurgického lůžkového oddělení. V současné době působím na Technické univerzitě v Liberci jako akademický pracovník.