Libor Stráník

Téma disertační práce: Autonomie mikroregionu a regionu v sociální a zdravotní politice

Cílem mé disertační práce je na úrovni funkcí mikroregionu a regionu identifikovat v oblasti následné a dlouhodobé péče obecně a v detailním zaměření na seniorskou populaci v kontextu stárnutí celkové populace a tematiky dlouhověkosti případnou existenci společensko-ekonomického prostoru pro autonomní zdravotní a sociální politiku na této úrovni.

Jsem absolventem VŠZ Praha (dnes ČZU Praha) oboru vodní stavby, pozemní stavby a krajinné inženýrství a následně Univerzity Hradec Králové, konkrétně oboru sociální práce s osobami se sníženou soběstačností a oboru sociální práce.

Nyní pracuji více než dvacet let jako ředitel zařízení poskytujícího zdravotní služby následné a dlouhodobé péče a navazující pobytové, terénní a ambulantní sociální služby.