Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.

 Lucie Vidovicová je socioložka a odborná asistentka na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a výzkumnice ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. Dlouhodobě se věnuje sociologii a sociální politice stárnutí, rodiny a pracovního trhu. Podílí se na výzkumných projektech pro národní i mezinárodní instituce a pracuje také jako konzultantka na řadě implementačních projektů. Od roku 2018 je viceprezidentkou výboru pro sociologii stárnutí Mezinárodní sociologické asociace. V roce 2020 získala intenzivní zkušenosti jako neformální pečující. Spravuje weby www.ageismus.cz & www.starnuti.fss.muni.cz. V rámci studia dlouhověkosti se věnuje především otázkám ageismu, věkové diskriminace a věkovým stereotypům, vede také doktorské projekty z oblasti sociální a environmentální gerontologie a gerontotechnologie.