Marcela Říhová

Tématem disertační práce je: "Porovnání efektu cvičení s fyzickým kontaktem lektora a cvičením podle videokanálu u seniorů"

Jaké jsou cíle disertace - cíl je prokázat, že fyzická aktivita má smysl, i když se cvičí doma podle videa.

Dále stručně CV:

Marcela Říhová je absolventem UK FTVS.

Nyní je na mateřské dovolené, kde zároveň pracuje jako trenérka sportovní gymnastiky ''A'' žákovského družstva a zároveň pomáhá při výzkumné studii Permanento pod vedením Mgr. Kateřiny Macháčové, Ph.D.