Martina Nováková

Jmenuji se Martina Nováková. Vystudovala jsem Fakultu všeobecného lékařství UK a 17 let jsem pracovala jako lékař - internista. Od roku 2011 se věnuji geriatrii, posledních 9 let pracuji v oboru následné péče. Zájem o geriatrii a následnou péči mě přivedl k pokračování ve studiu na FHS-UK, obor Studia dlouhověkosti.

Tématem mé dizertační práce je "Pohled na funkční a psychický stav pacientů v následné a dlouhodobé péči". Podkladem je dotazníkové šetření a baterie klinických vyšetření, které se zaměřuje nejen na funkční a psychický stav pacientů, ale také na psychickou i fyzickou zátěž personálu ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

Cílem by mělo být odhalení a vytyčení možností, jak zkvalitnit péči o tyto nemocné, aby byl jejich komfort v institucionální péči co nejvyšší, a zároveň přihlédnout k potřebám osob o tyto pacienty pečujících.