Martina Paulíková

Téma disertační práce: Vzdělávání lékařů v dlouhodobé péči v Evropě. Cílem výzkumu je zmapování současné situace (jaké jsou postgraduální vzdělávací programy pro lékaře pracující v dlouhodobé péči u nás i v zahraničí) a návrh rámcového obsahu edukačního programu, eventuálně základního kurikula pro toto oblast péče i v rámci Evropy. V rámci řešení těchto úkolů průběžně spolupracujeme s mou školitelkou (doc. Holmerová) s členy Special Interest Group on Long-Term Care and Nursing Homes při EUGMS a s London School of Economics na online publikaci a webu o dlouhodobé péči.

Vystudovala obor všeobecná sestra na 3.LFUK v Praze a Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech na ZSF JČU v Českých Budějovicích a má specializovanou způsobilost Ošetřovatelství v interních oborech. V současné době přednáší na FZS UJEP v Ústí nad Labem a na VOŠ a SZŠ. Další profesní zkušenosti: práce v ordinaci praktického lékaře, ve Stacionáři pro pacienty s demencí a v Domácím hospici sv. Terezie.