Michaela Honelová

Michaela Honelová vystudovala bakalářský a magisterský program sociologie na Fakultě sociálních studiích Masarykovy univerzity. V rámci své pracovní kariéry má zkušenost v týmu Gender focal pointa na Ministerstvu vnitra a Odboru hodnocení výzkumných organizací na Úřadu vlády ČR.

Ve své disertační práci se zabývá sociologickým uchopením anti-agening estetické chirurgie v českém kontextu. V jejím výzkumném zájmu je tzv. cesta, která vede ženu k podstoupení chirurgického zákroku proti stárnutí. V současnosti se, kromě téma anti-ageingu, zajímá také o problematiku gender ve společnosti.

V současné době je Michaela držitelkou GAUK grantu a SYLFF grantu k podpoře vzdělávání vynikajících studentů a studentek s vůdčím potenciálem.