Petra Jelínková

Téma disertační práce: Jaké bariéry brání starším osobám v Praze trávit čas v městské přírodě?

Cílem výzkumu je zmapovat nejrůznější podoby bariér, které mohou starším osobám bránit v přístupu k městské přírodě nebo snižovat míru jejího využívání. Kromě fyzických bariér ve veřejném prostoru jde například o bariéry bezpečnostní, socio-ekonomické či psychologické. Pozornost je věnována i genderové dimenzi a rovněž širšímu kontextu adaptace na změnu klimatu ve městě.

Výzkum je napojen na projekt RECETAS, který se zaměřuje na sociální předepisování, tedy nefarmakologické intervence v podobě společenských aktivit venku a v přírodě, jež mohou významně přispět ke snižování osamělosti a předcházení řady chorob a potíží.

Petra Jelínková je doktorandkou oboru Studia dlouhověkosti na FHS UK. Absolvovala sociologii a mediální studia na FSS MU a sociální práci se zaměřením na aplikovanou psychoterapii na PVŠPS, dále studovala také překladatelství a tlumočnictví na FF UK. Petra prochází pětiletým výcvikem v systemické a narativní psychoterapii. Jako psychoterapeutka ve výcviku je kandidátní členkou České asociace pro psychoterapii.