Philipp Keune

Philipp spolupracuje s Centrem pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče od roku 2022. Je psychologem se specializací na klinickou neuropsychologii a sídlí v Bayreuthu v Německu, kde působí jako neuropsycholog a výzkumný pracovník Oddělení neurologie. Věnuje se také práci zaměřené na diagnostiku a psychoterapeutickou léčbu psychiatrických pacientů, konkrétně na Oddělení geriatrické psychiatrie.

V současné době se jeho výzkum zaměřuje na otázku, jak může všímavost jako osobnostní rys (trait mindfulness) fungovat jako ochranný faktor proti depresi u osob s mírnou demencí. V této souvislosti se zajímá o to, jak diagnóza demence ovlivňuje pacienty a jejich blízké a jak lze využít všímavost a intervence na ní založené k podpoře zasažených rodinných systémů. Dále se zajímá o otázku, jak lze optimalizovat rutinní kognitivní diagnostické postupy, aby se zlepšila včasná detekce vznikajících syndromů demence.