Rastislav Ostříž

Rastislav Ostríž vystudoval sociální práci na Univerzitě Palackého v Olomouci. Nyní je doktorandem programu Studia dlouhověkosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Rastislav se zabývá péči o lidi s Alzheimerovou demencí a paliativní péči v prostředí pobytových sociálních služeb. Hlavním tématem disertační práce jsou nefarmakologické přístupy péče o seniory v pokročilém stádiu demence.