Kateřina Beji Sedláčková

Kateřina se ve své disertační práci zabývá problematikou osamělosti seniorů v pečovatelských domech v rámci pandemie Covid 19 ve Velké Británii a v České republice. Cílem disertační práce je zjistit zda pandemie Covid 19 zvýšila pocit osamělosti u lidí žijících v pečovatelských domech, a upozornit na problematiku mezioborové spolupráce.

Kateřina vystudovala obor ošetřovatelství v roce 2000, a poté se specializovala jako diplomovaná sestra pro psychiatrii a pro intensivní péči. Během své dlouholeté praxe obdržela magisterské vzdělání v oboru management ošetřovatelství (2015) a poté ve spolupráci s americkou universitou Scronton obdržela titul MHA (2017). Dále má zkušenosti ze zahraničí, a to zejména z Velké Británie, kde také absolvovala v rámci studia Dlouhověkosti stáž na Oxford Institute of Population Aging.