Oldřich Čepelka

PhDr. Oldřich Čepelka (*1948), absolvent sociologie na FF UK (1966-71), působil do roku 2017 mimo akademickou sféru a zabýval se průzkumy veřejného mínění, sociologickými a ekonomickými studiemi a poradenstvím pro neziskové organizace, obce, malé podniky a místní akční skupiny na venkově (metoda community-led local development). Je autorem řady aplikačních prací o aktivitách seniorů, např. pro města a obce (2020), místní aktéry na venkově (2021) aj. Zabývá se problematikou aktivního stárnutí a aktivit seniorů, které se týkají života v obcích, zájmových komunitách a společnosti. Hlavním tématem jeho dizertace jsou právě aktivity, které senioři uskutečňují ve veřejném zájmu.